روستاي نسن نور

اطلاع رسانی واکسیناسیون

اطلاعیه مهم قابل توجه اهالی بخش بلده  از  گروه های  سنی بالای ۱۵سال که واکسن کرونا دریافت نکردند  و افرادی که نوبت دوم واکسن برکت و استرازانکا و سینوفارم هستن به بیمارستان بل

اطلاع رسانی واکسیناسیون

روستاي نسن نور

اطلاع رسانی واکسیناسیون دانلود کاور با اندازه اصلی

اطلاع رسانی واکسیناسیون

خلاصه مطلب:

اطلاعیه مهم قابل توجه اهالی بخش بلده  از  گروه های  سنی بالای ۱۵سال که واکسن کرونا دریافت نکردند  و افرادی که نوبت دوم واکسن برکت و استرازانکا و سینوفارم هستن به بیمارستان بل ادامه متن

اطلاعیه مهم 
قابل توجه اهالی بخش بلده 

از  گروه های  سنی بالای ۱۵سال که واکسن کرونا دریافت نکردند  و افرادی که نوبت دوم واکسن برکت و استرازانکا و سینوفارم هستن به بیمارستان بلده مراجعه کنند

و همچنین گروه سنی ۱۵تا ۱۸ سال هم در اسرع وقت جهت دریافت واکسن به بیمارستان بلده مراجعه کنند.

کد امنیتی رفرش