روستاي نسن نور

بازگشایی گردنه لاوش

دیروز ( چهارشنبه 10 بهمن ماه) گردنه لاوش بعد از 4 روز مسدود بودن به علت بارش برف توسط اداره زحمت کش راهداری بلده بارگشایی گردید.  باوجود اینکه در هفته اخیر یک بلدوزر خراب از طرف راهداری به

بازگشایی گردنه لاوش

روستاي نسن نور

بازگشایی گردنه لاوش دانلود کاور با اندازه اصلی

بازگشایی گردنه لاوش

خلاصه مطلب:

دیروز ( چهارشنبه 10 بهمن ماه) گردنه لاوش بعد از 4 روز مسدود بودن به علت بارش برف توسط اداره زحمت کش راهداری بلده بارگشایی گردید.  باوجود اینکه در هفته اخیر یک بلدوزر خراب از طرف راهداری به ادامه متن

دیروز ( چهارشنبه 10 بهمن ماه) گردنه لاوش بعد از 4 روز مسدود بودن به علت بارش برف توسط اداره زحمت کش راهداری بلده بارگشایی گردید. 

باوجود اینکه در هفته اخیر یک بلدوزر خراب از طرف راهداری به صورت دائم در گردنه لاوش مستقر شده است که با بازتاب بالایی از طرف گروه هایی مینی بر عملکرد خوب و پیگیری مسئولین بخش همراه بود.

ولی ای کاش به جای این انعکاس خبری و پیگیری برای استقرار بلدوزر خراب، پبگیر دستگاه سالم بودند نه خراب؟

کد امنیتی رفرش