روستاي نسن نور

برپایی نماز عید سعید فطر

روز چهار شنبه مورخ 16تیر ماه سال ۹۵ مصادف با اول شوال اهالی نسن نماز عید فطر خود را در تکیه نسن به پاداشتند

برپایی نماز عید سعید فطر

روستاي نسن نور

برپایی نماز عید سعید فطر دانلود کاور با اندازه اصلی

برپایی نماز عید سعید فطر

خلاصه مطلب:

روز چهار شنبه مورخ 16تیر ماه سال ۹۵ مصادف با اول شوال اهالی نسن نماز عید فطر خود را در تکیه نسن به پاداشتند ادامه متن

روز چهار شنبه مورخ 16تیر ماه سال ۹۵ مصادف با اول شوال اهالی نسن نماز عید فطر خود را در تکیه نسن به پاداشتند

کد امنیتی رفرش