روستاي نسن نور

چشمه کاکرون و لابشم

چشمه كاكرون در ابتداي درة كاكرون و منتها اليه درة لابشم  چشمه لابشم  سرچشمة آن در روي گردنه لابشم بالاي سدبندي پشت جاده بوده و داراي آب بسيار سبك  مي‌باشد .اين آ

چشمه کاکرون و لابشم

روستاي نسن نور

چشمه کاکرون و لابشم

خلاصه مطلب:

چشمه كاكرون در ابتداي درة كاكرون و منتها اليه درة لابشم  چشمه لابشم  سرچشمة آن در روي گردنه لابشم بالاي سدبندي پشت جاده بوده و داراي آب بسيار سبك  مي‌باشد .اين آ ادامه متن

چشمه كاكرون

در ابتداي درة كاكرون و منتها اليه درة لابشم

 چشمه لابشم

 سرچشمة آن در روي گردنه لابشم بالاي سدبندي پشت جاده بوده و داراي آب بسيار سبك

 مي‌باشد .اين آب چنانكه تجربه ثابت كرده برخي از انواع سنگهاي كليه را در خود حل كرده و از بين مي‌برد‌.

 

کد امنیتی رفرش