نمایش پیغام
نیاز به همکاری : جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
360 رنگ
گالری عکس نسن
نیاز به همکاری
محرم 98
نظرسنجی بسیج
بازي هاي محلي

روستاي نسن نور

بازي هاي محلي

بازي هاي محلي

در ابتدای زمین دوسنگ را به فاصله کمی موازی هم قرار می‌دهند دو تیم شرکت کننده به قرعه یکی در کان (شروع بازی ) و دیگری در گَل (دفاع )مستقر می‌شوند. برای شروع فردی از تیم حمله کننده چلیک را روی دو سنگ قرار داده و با چوب بزرگتر آنرا بلند و با یک ضربه به سمت گَل می‌فرستند اگر فرد تا سه بار موفق به ضربه زدن نشود فرد مذکور سوخته محسوب می‌شود و نفر بعدی باید جای او را بگیرد ولی اگر ضربه شکل بگیرد باید چوب بزرگ را روی سنگ در امتداد دو سنگ به صورت مورب به طوری که یک سر آن روی سنگ و سر دیگر آن در روی زمین…

بازي هاي محلي

در ابتدای زمین دوسنگ را به فاصله کمی موازی هم قرار می‌دهند دو تیم شرکت کننده به قرعه یکی در کان (شروع بازی ) و دیگری در گَل (دفاع )مستقر می‌شوند. برای شروع فردی از تیم حمله کننده چلیک را روی دو سنگ قرار داده و با چوب بزرگتر آنرا بلند و با یک ضربه به سمت گَل می‌فرستند اگر فرد تا سه بار موفق به ضربه زدن نشود فرد مذکور سوخته محسوب می‌شود و نفر بعدی باید جای او را بگیرد ولی اگر ضربه شکل بگیرد باید چوب بزرگ را روی سنگ در امتداد دو سنگ به صورت مورب به طوری که یک سر آن روی سنگ و سر دیگر آن در روی زمین…

بازي هاي محلي

بازیهای محلی نسن

هرچه بیشتر جوانان خطه نور به تمدن درخشان این دره در روزگار گذشته آشنا شوند در رويارویی با تمدن‌های غربی و دیگر تمدن‌ها احساس حیرت  و وازدگی نمی‌کنند و از این قیود رهایی می‌یابند و می‌کوشند سنتها و آیین های ملی خویش را فرا گیرند و خصلت‌های ناسازگار به این آیین ها را از خود دور نمایند.

آنها باید بدانند که درقرون گذشته آن زمانی که اروپاییان در خواب به سر می‌بردند اجداد آنها در زمینه های متعدد پیشرفته بودند تا جای که در کتب اجتماعی و تربیتی خود فصولی را مختص ورزش و تربیت بدنی قرار داده بودند این نشان می دهد که ورزش در ایران زمین به طور علمی حتی در قرون پنجم و ششم هجری قمری دنبال می‌شده‌است پس بایستی این سنن نیک را که از پدرانمان به یادگار مانده به دست فراموشی نسپاریم و آنها را زنده کنیم و خود را وابسطه فرهنگهای عاریتی دیگران نکنیم به همين منظور برخي بازيهاي محلي را يادآور مي‌شويم.

1- چلیک کا

نامهای دیگر این بازی "الک دولک" ، "الکاتی" و "یکه‌تک‌تک‌تک" می‌باشد و در آن به دو عدد چوب یکی به طول دو متر و دیگری که همان چلیک یا دولک ، حدود سی سانتی متر  می‌باشد.

چليك كا


  • پنجشنبه 04 خرداد 1391
ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب